Quá trình phát triển

Ý tưởng xây dựng Quỹ ban đầu dẫu chỉ bắt đầu với ý tưởng và sự ấp ủ, trăn trở nhiều năm của cựu SV SH92 và SH93, nhưng sự ủng hộ của các cựu sinh viên khóa khác và của khoa đã là một nguồn động viên và tài trợ rất lớn để QVK tồn tại và phát triển. Do vậy, Quỹ Vượt Khó đang ngày một lớn mạnh không ngừng và đã góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ các bạn sinh viên nghèo vượt khó để hoàn thành tốt chương trình học tập của mình. Cho đến nay QVK đã hỗ trợ được 169 bạn sinh viên với tổng chi phí là 385 triệu đồng.

Trong năm đầu thành lập, 2006, với mục tiêu hỗ trợ tài chính nhẳm giúp SV có khó khăn về kinh tế có thể tập trung học tập tốt và tốt nghiệp Đại Học, Quỹ Vượt Khó đã đạt mục tiêu trao học bổng cho 10 sinh viên khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học năm 4.

Năm 2007, QVK đã mở rộng tài trợ cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất (do thiên tai, tai nạn…), do vậy bên cạnh 10 xuất học bổng toàn phần, thêm 23 bạn SV khác có hoàn cảnh khó khăn khác đã nhận đuợc học bổng hỗ trợ của QVK.

Năm 2008 QVK đã nhận được nhiều ủng hộ tài chính từ các mạnh thường quân, do vậy chúng tôi đã tăng số học bổng lên cho 27 sinh viên năm 3 và 4.

Để học bổng “Vượt Khó” có thể tiếp cận và giúp đỡ nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2010, bên cạnh 22 học bổng cho SV năm 3 va 4, Ban điều hành QVK đã tặng 2 học bổng cho các SV năm 2 và hỗ trợ đột xuất cho 3 sinh viên có hòan cảnh khó khăn. Ngoài ra trong năm này, QVK cũng như hỗ trợ cho hoạt động huấn luyện kỹ năng mềm cho SV trong khoa thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Master of Life thuộc liên hội SV cua trường.

Trong năm 2011, trị giá mỗi suất học bổng đã được tăng lên thành 3 triệu đồng và  26 suất học bổng đã được trao cho các em sinh viên nghèo có chí Vượt khó từ năm 1 đến năm 4.

Năm 2012, số học bổng đã được trao là 29 suất với tổng trị giá 89 triệu đồng.